Info


Aanmelding en reservering.


Als U wilt reserveren kunt U het reserveringsformulier invullen. Via de mail krijgt U dan zo spoedig mogelijk bericht over uw gevraagde reservering. Graag vooraf betalen via de betalingsgegevens die U bij uw bevestiging ontvangt.


Annulering


Bij annulering van de reservering minder dan 48 uur voor aanvang is 100% van de totale kosten verschuldigd, tenzij sprake is van overmacht. In geval van ziekte of overlijden behoudt "Je van Het" het recht om de reservering in overleg te verplaatsen of het bedrag te retourneren.


Schade


"Je van Het" is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de goederen of vervoersmiddel(en) van onze gasten. Gast is gehouden tot vergoeding van schade, door de gast toegebracht aan gebouw en inventaris van "Je van Het".

Johan en Hetty Knobbe

Beekenstein 82

3328 ZD Dordrecht


telefoon: +31(0)78 6146567 / +31(0)6 30199594